(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-21107382-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

30. 11. 2019

Už na počátku listopadu upozornili ostravští Zelení na problematiku likvidace holubů ve Svinově. Ti jsou odchytáváni do klecí a pak usmrcováni plynem. To nač zejména upozorňovali Zelení byla skutečnost, že po odchytu nedostali holubi např. žádnou vodu, přestože byli v klecích drženi po několik dalších dní a poskytovat potravu i vodu je povinností toho, kdo holubi odchytí.

Odchyt holubů probíhá do klecí. Čtyři klece byly např. na ul. Peterkova pod Svinovskými mosty. Dále 20 klecí je na území Moravské Ostravy, 16 na území Ostravy-Jih a 8 klecí v Polance nad Odrou v zemědělském družstvu. Odchyt má v Ostravě probíhat až do konce června 2020. Odchyt na základě dohody s městem provádí společnost Grattis z Bohumína, která se jinak věnuje deratizacím. Za odhadem 700 odchycených (a plynem usmrcených) holubů pak od města vyinkasuje přes 660.000 Kč (přičemž cena se může vyšplhat až na 907.000 Kč s DPH, podle počtu skutečně usmrcených ptáků). Město Ostrava tak zaplatí průměrně 948 Kč s DPH za odchycení a usmrcení jednoho holuba.

Součástí prací deratizační firmy má být nejen instalace odchytových klecí s vodou a krmivem na vybrané objekty, ale také provádění jejich pravidelných kontrol (sběr holubů a doplňování vody a krmiva – a to minimálně v pondělí, středu a pátek, dále sběr, usmrcení a likvidace odchycených zdivočelých holubů v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání. A jak právě upozornili Zelení ze Svinova, holubi často zejm. v létě zůstali bez vody. Ta byla doplněna až po upozornění. Je otázkou, jak často dokáží skutečně pracovníci firmy všechny klece obejít a vodu případně doplnit, včetně lokalit např. na střechách budov.

Stav holubů v Ostravě tak lidé hlásili i veterinární správě, na základě čehož pak mělo dojít k nápravě stavu, kdy holubi zůstali v klecích po pár dnech bez vody. Je otázkou, zda holubi po odchytu měli dostatek vody na všech místech, zejm. na střechách.

I kvůli podobným komplikacím proto Zelení navrhují, aby obvod pro příště zvážil další možnosti nakládání s holuby. Jako optimální řešení Zelení navrhují, aby městské obvody přišly s realizací tzv. městských holubníků, kde by se holubi přirozeně koncentrovali a současně by se předešlo dalším komplikacím. V Ostravě odchyt například dle sdělení mluvčího magistrátu v roce 2017 stál 700 tisíc korun a podařilo se chytit 700 holubů. V průběhu roku 2019 bylo zatím usmrceno něco přes 869 holubů v tzv. řízené atmosféře (jinak zplyňování). Za stejnou částku například podobně veliké město Augsburg v Bavorsku (Německo) zajistilo roční provoz deseti holubníků pro 2000 ptáků. Výhodou je, že jsou zde holubi pod dohledem a může být kontrolováno i jejich množení a zdravotní stav.

Jak vypadají městské holubníky jinde, se můžete podívat např. tady. Problematice holubů ve městech se věnuje i specializovaný web, kde radnicím radí, jak s holuby v centrech naložit. Pokud máte i vy své nápady, napište nám prosím ještě dnes do komentářů na náš facebook.