(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-21107382-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

20. 11. 2019

V uplynulých týdnech jsme v Ostravě-Svinově řešili mj. výskyt holubů v centru města a také jejich odchyt, resp. jak šetrně zajistit, aby v místech, kde nejsou žádoucí nepůsobili škody. Na problémy s holuby upozorňují letos poprvé Zelení ze Svinova.

Např. Moravská Ostrava řešila výskyt holubů v centru přes firmu Grattis, která se jinak zabývá např. deratizací. Tato firma holuby odchytávala. Ve Svinově si však v letních měsících lidé stěžovali, že zachyceným holubům není podávána ani voda. To se podle našich zjištění a na základě stížností očanů později zlepšilo a holubi později měli vodu k dispozici. Otázkou zůstává, zda ve Svinově, kde byly klece umístěny např. i pod mosty a v různých dalších lokalitách, někdo problém s nedostatkem vody průběžně řešil. Na situaci s holuby a jejich případnou likvidací upozornili letos Zelení ze Svinova.

„Co se týká odchytu do klecí, tak zcela jistě je příslušná odchytová firma povinná respektovat veterinární zákon a především zákon na ochranu zvířat proti týrání. Pokud  nechává několik dnů odchycené holuby bez přístupu k vodě a krmení, tak bezesporu  dochází z jejich strany k týrání odchycených holubů a v té souvislosti je potřeba dát podnět na místně příslušnou státní veterinární správu“, říká o problematice např. senátor za Zelené Petr Orel.

Veterinární správu je možno kontaktovat např. Ostrava-Vítkovice, ul. Na Obvodu 51. Situace se většinou řeší tak, že pochytaní holuby se následně dusí v kontejneru s CO2 a poté odvezou do kafilerie.

Přístupy měst k snížení populací holubů byly a jsou různé, byla uskutečněna řada pokusů o vysazení sokolů stěhovavých ve městech, např. centrální Ostrava nebo v Novém Jičíně. Někde používají dokonce odstřel. Ani repatriace sokolů stěhovavých, tedy přirozeného predátora holubů, se však příliš nepovedla, resp. ukázalo se, že vypouštění by bylo nutné realizovat řadu let a s nejistým dopadem na populaci zdivočelých holubů. Tyto projekty se navíc dlouhodobě nedařilo ze strany měst podporovat.

Ostrava Svinov

Ostravský magistrát se v dalších obdobích holuby ve městě již podle dostupných informací zabývat nebude a vše má být v kompetenci příslušných obvodů, tj. i obvodu Svinov, aj. V Ostravě takový odchyt například dle sdělení mluvčího magistrátu v roce 2017 stál 700 tisíc korun a podařilo se chytit 700  holubů. To máme přímý náklad 1000 Kč na jednoho chyceného holuba.

Ostravští Zelení např. navrhují, aby město řešilo snížení populace tzv. městskými holubníky tak, jak se to povedlo v mnoha městech v zahraničí. Vypadá to totiž jako mnohem humánnější způsob než např. střílet přemnožené holuby přímo nad hlavami lidí, jak k tomu v některých městech docházelo. Holubníky v parcích mohou být také vítaným oživením a atrakcí pro kolemjdoucí a děti. O důvodech stavby holubníku a jeho účelu je samozřejmě nutné občany včas a řádně informovat, aby nedošlo k neodůvodněným obavám.

Obvod Poruba řešil také loni odchyt holubů a tam přišli na docela efektivní způsob, kdy odchytem pověřili přímo svaz ochránců přírody (ČSOP Havířov), kteří pak odchycené holuby použily jako přirozenou potravu pro dravce a sovy.

Zatímco velká část velkých evropských měst již na konci devadesátých pochopila, že střílení holubů ani jejich odchyt a následné usmrcování není udržitelným a efektivním řešením, česká města stále váhají. V zahraničí řeší tento problém často tzv. městskými holubníky.