(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-21107382-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

16. 1. 2018

Také krajský úřad vydal nesouhlasné stanovisko k záměru společnosti ArcelorMittal vybudovat v Ostravě skládku uhlí.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje posoudil vliv záměru společnosti ArcelorMittal Ostrava (AMO) vybudovat skládku uhlí v ostravském městském obvodu Radvanice a Bartovice na životní prostředí (EIA) a vydal nesouhlasné závazné stanovisko s navrženými variantami řešení tohoto záměru.

Proti byli samozřejmě obyvatelé Radvanic i Bartovic. Proti skládce v těchto již tak ohrožených lokalitách se vyjádřili i Zelení z Ostravy.

Městský obvod Radvanice a Bartovice např. v reakci na snahy společnosti AMO navrhoval zřídit skládku krytou, která musí mít nižší dopad na životní prostředí než otevřená polní skládka. Společnost AMO však účelově navrhla jako variantní řešení otevřené polní skládky skládku krytou, která je nemoderní, technicky zastaralá.

Do areálu AMO mělo být dopraveno přibližně 143 vlakových souprav s uhlím, které mělo být ukládáno na skládku, tzn. přibližně 1398 tuny na jednu vlakovou soupravu, shodný počet vlakových souprav měl být použit pro odsun uhlí do spotřeby navrhovaným řešením firmy Arcelor Mittal Ostrava a.s. čímž by došlo k výraznému zvýšení četnosti nakládky a vykládky černého uhlí na nově zamýšlené otevřené polní skládce.