(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-21107382-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

21. 6. 2016

Nejznečištěnější ovzduší také ve Vratimově: nechceme omezovat provoz, nicméně Arcelor Mitall vyzveme, aby občanům za tuto újmu zaplatil náhradu. Pokud někomu svým podnikáním způsobím újmu (třeba tím, že mu znečišťuji ovzduší a zhoršuji životní podmínky a úrověň), měl bych dle zákona tuto škodu poškozenému nahradit.

Výsledky měření ve Vratimově, které zde inicioval advokát Jiří Klega ze Strany zelených a které prováděli vědci z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR, prokázaly, že ovzduší je silně znečištěné, zdraví škodlivé, obsahuje karcinogeny. Dále byloprokázáno, že hlavní příčinou je ARCELOR MITTAL. Ten se na znečišťování podílí zcela zásadně. Vlivy ostatních zdrojů znečištění jsou vedle něj zanedbatelné. Inu sousedí s městem.

Advokát Jiří Klega (bývalý zastupitel města za Stranu zelených, který se své funkce loni vzdal, ale stále se angažuje v této věci) uvádí: „Jsem přesvědčen, že u soudu bychom s náhradou škody uspěli. A jednalo by se o milionovou sumu za každý rok znečišťování. V rámci soudního dokazování by se navíc mohly odkrýt další skutečnosti, jako jsou špatné technologie, laxní přístup ze strany společnosti, apod.

Zatím však chceme iniciovat jednání s AMO. Doufáme, že se společnost AMO zachová odpovědně a slušně a nabídne občanům Vratimova kompenzaci za újmu, kterou jim způsobuje. Například formou zaplacení každoročních ozdravných pobytů, škol v přírodě či lyžařských kurz pro MŠ a ZŠ ve městě, či investic do zlepšení infrastruktury, cyklostezek, ekologizace kotlů v domácnostech apod.“

„Nechceme provoz AMO nijak omezovat, požadujeme jen zcela zanedbatelnou částku (v porovnání k zisku AMO), jako adekvátní náhradu za újmu, kterou občanům Vratimova způsobují činností, která je pro AMO výdělečná. Je to zcela jednoduchý princip práva i lidské slušnosti a odpovědného chování.“ uvedl advokát a předseda ostravských zelených, Jiří Klega.

Je to AMO, která by se měla sama ozvat městu a nabídnout adekvátní kompenzaci. Tou ale není jednorázový finanční dar tam či jinde, ale závazná pravidelná náhrada újmy v adekvátní výši. Byť se bavíme o miliónech ročně, je to pro AMO zcela zanedbatelná částka v kontextu celkového obratu společnosti. Navíc na ekologizaci provozu dostali dotace, takže to zaplatili z daní občané, včetně těch vratimovských. Je tedy na čase jim to vrátit.

Reportáž: Česká televize