5. 5. 2017

Ostravští zelení si ve čtvrtek 4. 5. 2017 zvolili nové spolupředsedy. Stali se jimi dosavadní členové ostravské organizace – účetní Ing. Petra Černocká a herec BcA. René Šmotek, kteří tak vystřídali dosavadního dlouholetého předsedu Jiřího Klegu.

René Šmotek je znám mj. také z divadla nebo televizních inscenací. V televizním studiu ČT Ostrava ztvárnil několik rolí v televizních seriálech či filmech, působí v komorní scéně Aréna. Petra Černocká vystudovala obor podnikání na vysoké škole, věnuje se mj. problematice zdravé výživy a pohybu u dětí.
Spolu s nimi byl zvolen také nový místopředseda Jindřich Víšek. V radě ostravské organizace nadále zůstává Eva Tenzin, Jan Kožušník a či Jakub Valihrach jako revizor. Nové vedení má nadále v plánu pokračovat v již započatých aktivitách a hledat nové příležitosti pro zlepšení kvality životního prostředí na Ostravsku a celkově zdravé Ostravy.
Ostravští zelení se dlouhodobě zabývají stavem životního prostředí v regionu nebo problematikou zdravé výživy především u dětí. Loni na podzim se vyjádřili s podporou odborníků proti budování systému Lanovek v Beskydech či Jeseníkách nebo upozornili na rizika skladování nebezpečných odpadů z tzv. ostravských lagun.

Spolupředsednictví je model vedení organizace, kde je místo jediného předsedy či předsedkyně  zastoupen jeden předseda a jedna předsedkyně současně se stejnými právy a podílem na rozhodování. Častým případem je spolupředsednictví právě u zelených politických stran, kde jsou místa obsazována s cílem zajistit vyrovnané zastoupení mužů a žen.