(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-21107382-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Monitoring ovzduší na Ostravsku

Jiří Klega je iniciátorem a koordinátorem projektu Akademie věd ČR – Ústavu experimentální medicíny, který s pomocí nejkvalitnějších přístrojů měří stav znečištění ovzduší na Ostravsku a monitoruje vliv ovzduší na zdraví obyvatel. V roce 2015 proběhlo první plošné měření tohoto typu ve Vratimově, které navázalo na dřívější měření v jiných městech. Projekt bude pokračovat v zimním období a snad i v dalších městech v regionu. Získaná data jsou nezbytná pro další kroky s cílem snížit znečištění ovzduší na možné minimum. Zejména se zaměřujeme na velmi nebezpečné látky jako je karcinogen benzo(a)pyren.

Tlak na politiky

měření

měření ovzduší na Ostravsku

Jiří Klega, se jako člen dozorčí rady neziskovky Čisté nebe o.p.s. , snaží vyvíjet permanentní tlak na politiky. Posláním Čistého nebe je prosazovat právo obyvatel Ostravska na čistý vzduch. Velký úspěch měly dvě aplikace do mobilu, které lidem přinesla právě tato neziskovka. Jedná se o SMOG ALARM a ČISTÝ KOMÍN. Prostřednictvím této neziskovky se snaží ve svém volném čase věnovat řadě dalších projektů s cílem zlepšit postupně kvalitu toho, co tady dýcháme.

Spolupráce se Švédskem

měření ovzduší

měření ovzduší

Předsedovi Strany zelených v Ostravě, advokátovi Jiřímu Klegovi, se podařilo oslovit Velvyslanectví Švédska v České republice, které bude v tomto roce pořádat přímo v Ostravě projekt zaměřený na environmentální otázky, ochranu přírody, ovzduší a odpady. Celá akce proběhne přímo pod záštitou švédské ambasády. Již proběhla první návštěva Ostravy ze strany zástupců Švédka a byli našim městem nadšeni. Viděli zde rostoucí potenciál, vůli lidí pozvednout město výš a oživit jej. Jelikož Švédsko považuje otázku ochrany životního

prostředí za zásadní, rozhodlo se ji podpořit také v Ostravě.  Kulturně-vzdělávací program se zatím připravuje, ale budeme vás průběžně o všem informovat. Na spolupráci se Švédskem by Jiří Klega rád navázal také v dalších projektech, protože dle něj se můžeme od této země a zejména od švédských měst hodně naučit či se podělit navzájem o řadu zkušeností, například jak lépe nakládat s odpadem, jak řešit dopravu ve městech, jak zlepšovat životní podmínky pro lidi atd.

Žaloba na stát: nedostatečná ochrana ovzduší

Připravujeme podklady pro žalobu na stát, který dle nás nečiní veškeré kroky a nevyužívá veškerých zákonných možností k tomu, aby zajistil kvalitnější životní podmínky pro lidi v Ostravě a okolních městech. Jedná se zejména o laxní přístup k ochraně ovzduší. Nesdílíme názor, že nelze nic více dělat, protože by velké podniky zavřely své provozy a přesídlili výrobu jinam. Toto považujeme za umělé vyvolávání strachu mezi lidmi, nicméně zkušenosti z jiných států (zejména západních) ukazují, že se tak nestane. Rozhodující vliv na přesídlení těžkého průmyslu bezpochyby nemá tlak na ochranu ovzduší. Rovněž soud potvrdil, že stát (krajský úřad) nečiní vše, co jim umožňuje zákon, k prosazování ústavou zaručeného práva na kvalitní životní prostředí.

Chcete dál zažívat podzimy a zimy bez slunce a dýchat karcinogenní benzo(a)pyren či jiné jedovaté a škodlivé látky, jejichž zdravotní či mutagenní následky se mohou projevit až u dalších generací? Myslíme si, že to lze změnit. Předseda SZ advokát Mgr. Jiří Klega připravuje podklady pro právní kroky ke zlepšení ochrany ovzduší.

Stále hledáme dobrovolníky pro monitoring ovzduší.