(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-21107382-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Pustkovecký potok

4. 5. 2015

Porubská radnice plánuje rozsáhlou modernizaci Pustkoveckého údolí, která by zahrnovala terénní úpravy v korytu potoka, větší zpřístupnění rybníka ve spodní části území (výstavbou mola) a vybudování nového FUN KIDS Parku s řadou atrakcí. Nechyběly by nové lavičky, parkové úpravy či zbudování nových parkovacích míst (více zde). Jak se k této myšlence, která se pro nezasvěcené může jevit nekonfliktně a pozitivně, staví místní občané a také Strana zelených?

Pustkovecké údolí o rozloze 10 ha přestavuje významný krajinný prvek na rozhraní Poruby a Pustkovce. Zaujímá tvar protáhlého zeleného koridoru v délce přes 1,5 km a pro pěší představuje klidnou a bezpečnou spojnici 4. stavebního obvodu s Duhou, a to stranou od rušných komunikací (ul. Slavíkova a B. Nikodéma). Toto tiché a zelené údolí v trase Pustkoveckého potoka je mimořádně vhodné především pro rodiny s malými dětmi nebo osoby na vozíku díky své bezbariérovosti.

V minulosti byla bohužel tato oblast necitlivě narušena výstavbou komerčních objektů v samotném srdci údolí (tenisové kurty, autoservis aj.) vč. příjezdové komunikace a parkovacích stání, která dnes kolidují s pěším provozem a představují úzké hrdlo.

Velká většina občanů, která má k tomuto údolí vztah a navštěvuje je, dnes shledává stávající stav údolí za plně vyhovující a nepřeje si větší stavební či parkové úpravy, zejména pak zásah do koryta potoka či zpřístupnění chovného rybníka vybudováním mola, protože se obávají ztráty intimity dané oblasti, která slouží především místním. Občané dále zásadně nesouhlasí s takovými úpravami, které by vedly ke zvýšenému automobilovému provozu (příjezdy a odjezdy návštěvníků, parkování), protože celá oblast je již dnes výborně přístupná pěším (v běžné docházkové vzdálenosti). Většinový nesouhlas je také se zpřístupněním celého údolí pro cyklisty či in-line bruslaře.

Tyto postoje občanů byly jasně patrné při setkání, které uspořádala radnice v ZŠ K. Pokorného dne 22. 4. 2015.

Strana zelených s výše uvedeným plně souhlasí a přidává:

Je snadné proinvestovat jakoukoliv částku (z dotací), peníze pak v praxi chybí na běžný provoz a údržbu zařízení (nelze financovat z dotací). Již dnes jsou lavičky v celém parku v nevyhovujícím počtu a stavu, chybí koše pro pejskaře apod.

Pustkovecké údolí je mimořádně cenné pro svůj přírodní a klidových charakter a nenahraditelná je rovněž funkce zeleného koridoru. Na šířku je toto údolí ovšem velmi úzké, mnohdy jen pár desítek metrů, a tedy zranitelné. Není účelné budovat z tohoto údolí nový centrální park Poruby, jak oficiálně prezentuje radnice, který by „nasával“ návštěvníky z širokého okolí (vč. negativního dopravního zatížení). Účelné je naopak vytvářet obdobné plochy, dosažitelné pěšky, i v jiných oblastech Poruby, kde chybějí (např. dnes nevyužité plochy v okolí Martinovské ulice směrem od křižovatky s Opavskou ul., mezi Okresním soudem až k ul. Polská apod.).

Vhodnou nejbližší lokalitou k oživení a zpřístupnění veřejnosti je rovněž přírodní rezervace Turkov, která se nachází v protažení Pustkoveckého údolí směrem přes Martinovskou ul. – zde se nabízí přímé propojení s Pustkoveckým údolím např. formou odlehčeného přemostění Martinovské ul. pro pěší a cyklisty.

Doufejme tedy, že radnice názory nás občanů vyslyší a vyvaruje se takových zásahů do podoby Pustkoveckého údolí, které by je nevratně poškodily.

Zapojit se můžete i vy a sdělit radnici svůj názor v této oficiální anketě. V této anketě bohužel příznačně chybí možná odpověď „nepřeji si žádnou změnu, současná podoba a funkce Pustkoveckého údolí mně vyhovují“.

Foto: poruba.ostrava.cz