(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-21107382-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

25. 8. 2017

Ve čtvrtek se v Ostravě v kavárně Atlantik setkal předseda Zelených Matěj Stropnický s moravskoslezským lídrem Ivanem Bartošem. Představili priority Zelených v kraji i návrhy řešení, jak lépe hospodařit s krajinu nebo jak lidem zajistit lepší přístup ke stabilnímu bydlení nejen na Ostravsku.

Program restrukturalizace kraje není dotažený do konce. Například v plánech stále zůstává možnost plavebního kanálu až do Mošnova, což jsou opět jen miliardy korun utopené v betonu,“ uvedl při setkání s Matějem Stropnickým  krajský lídr zelených Ivan Bartoš, někdejší ředitel CHKO Poodří. Z podobného důvodu považuje za nedobré řešení přehradu v Nových Heřminovech na Bruntálsku, byť připouští, že příprava stavby je už daleko. „Raději bychom peníze rozprostřeli do opatření, která by vodu zadržela v krajině, ne na jednom místě“, říká Ivan Bartoš.

Velkým problémem kraje, který Ivan vidí, je dlouhodobý odliv schopných lidí. „Když se lidé rozhodnou mít děti, dávají jim rodiče do vínku kromě lásky i všechna rizika“, upozorňuje Ivan Bartoš. Podle něj je schopnost vlády i vedení kraje udržet lidi v kraji zcela limitující faktor, bez nějž se zde mladí lidé neudrží. Kromě toho Ivan Bartoš upozornil na stále se prohlubující se problémy s krajinou. „S krajinou by měl hospodařit místní hospodář, který se o pozemek stará s cílem předat jej svým potomkům. Dnes k malým vlastníkům dojdou dotace jen stěží a velký investor často nerozumí tomu, co se v krajině děje s vodou“.

Matěj Stropnický mj. představil myšlenku Zelených na dobrovolný odkup bytů od seniorů, kteří by poté měli možnost v bytech dožít. Strana zelených se tímto nápadem inspirovala v USA. Martin Stropnický poukazuje na to, že je v Česku žije více než 60 % lidí, kteří vlastní nemovitost a zároveň mnozí nemají natolik pevná pouta se svou rodinou, aby jim nemovitost odkázali. Protože zde podle něj chybí i perspektiva vyšších důchodů, mohl by stát či obec takovou nemovitost od seniora, v případě jeho zájmu, odkoupit a vyplácet mu za to rentu do konce života. Po smrti seniora by nemovitost získala obec či stát jako kompenzaci. Seniorům by to zajistilo důstojné stáří a obcím by to mohlo částečně vyřešit problematiku nedostupnosti sociálních bytů, které by pak mohly sloužit např. jako startovací byty mladým rodinám. Další možností by podle Matěje Stropnického byl výkup ubytoven se sporným postavením, které by pak obce mohly transformovat na skutečné bydlení.