(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-21107382-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

24. 1. 2018

Kraj vybral firmy, které konečně odstraní kaly z území Vratimova. Na náklady přispěje i Ministerstvo životního prostředí 32 milionů Kč.

Kaly bude odstraňovat konsorcium firem SUEZ Využití zdrojů a.s. a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., které předložilo společnou nabídku s nejnižší cenou necelých 32 milionů Kč bez DPH.

Firma má za úkol odtěžení, odvezení a odstranění veškerého materiálu ze sanace lagun Ostramo uloženého na deponii a přilehlém náspu v jižní části areálu bývalých Vratimovských papíren, a to konkrétně na pozemku parcelní číslo č. 91/1 v katastrálním území Vratimov, včetně zpracování prováděcího projektu, monitoringu prací. K odstranění materiálu musí dojít na území České republiky v režimu Zákona o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek. Není možné vytváření mezideponie materiálu kdekoli jinde, než v zařízeních, kde má dojít k jeho odstranění. Hotovo by mělo být do 10ti měsíců.

Vše o lagunách