(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-21107382-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

14. 9. 2020

Krajské volby byly vyhlášeny na pátek 2. a sobotu 3. října. První den voleb, tedy v pátek, probíhá hlasování od 14 až do 22 hodiny, v sobotu můžete ještě volit mezi 8 a 14 hodinou. Právo volit má každý občan, občanka Česka, který, která alespoň druhý den voleb dosáhl 18 let věku.

Hlasovací lístky obdržíte do schránky, ale pokud se to náhodou nestane, můžete o ně pořádat přímo až ve volební místnosti.

Vybíráte vždy jen jeden hlasovací lístek a zakroužkovat můžete až 4 osoby, kterým byste chtěli dát event. přednost. Pokud nebudete ani jeden den voleb v místě bydliště, můžete ještě do 7 dnů před konáním voleb zažádat o voličský průkaz (datovou schránkou nebo s úředně ověřeným podpisem, nebo osobně ještě do 30. 9.) na svém obecním úřadě. Volit pak můžete i v jiné obci, ale pouze ve volebním okrsku na území našeho kraje.

Ve volební místnosti se volič/volička prokazuje platným občanským průkazem či cestovním pasem ČR. Jiný doklad není možný a zastoupení není přípustné.

Pokud jste např. v Ostravě v okrsku, kde probíhají souběžně i senátní volby, máte možnost vybírat také zástupce do Senátu PČR. Letos se volí v obvodu 72 (Ostrava-město), 75 Karviná a 69 Frýdek-Místek.

Obvod 72 zahrnuje např. Vřesinu, Děhylov, Hlučín, Hať nebo Ludgeřovice. Do senátu budou volit i občané v obvodu 75 Karviná, který zahrnuje kromě Karviné Orlovou, Stonavu, Těrlicko, Horní suchou, Doubravu nebo např. Dětmarovice. Volební lístky do senátu obdrží voliči rovněž předem domů.